INVESTICE DO NAŠICH VČEL

17.01.2020

Rozhodli jsme se více propojit naši farmu s lidmi, proto se nyní můžete podílet na provozu naší farmy i VY!
Vymysleli jsme pro vás možnost jak investovat do naší farmy tak, aby jste s námi mohli sdílet radost po povedené sezóně.

ZÁKLADNÍ INVESTICE                   1 VČELSTVO = 10.000 Kč

1 Včelstvo = kompletní úl se třemi nástavky plný včel (v sezóně až 50 tisíc jedinců).

Investor si včelstvo od nás pronajme a zaplatí farmě vratnou kauci 10.000kč za každé pronajaté včelstvo. Pronájmem získá investor podíl na produkci včelstva. Veškerý servis okolo včel poskytneme my. 

Za tento servis platí investor farmě jednou ročně poplatek 2.000 Kč za včelstvo. Další náklad vzniká investorovi při produkci nad 25kg za rok za každý kilogram navíc si farma účtuje 60kč. Více informací k nákladům naleznete v článku otázky/odpovědi. Nutno podotknout, že náklady jsou hrazeny až z výnosů tak, abychom více nezatěžovali investorovo konto.

Pro investory zajímavější část: VÝNOSY 

Investor nákupem úlů získává nárok na produkci včelstva v medu. Průměrné výnosy na včelstvo v ČR jsou okolo 25 kg za rok (v roce 2019 byl u nás průměr 43 kg). Abychom nemuseli evidovat každé včelstvo zvlášť, rozhodli jsme se vyplácet všem investorům stejný obnos podle průměru celé naší farmy.

VARIANTY VYPLÁCENÍ ODMĚN

1) Aktivní Investor - (vyplácení v medu) Investor dostane vyprodukovaný med k dispozici a může med prodat, spotřebovat či darovat. Průměrná cena 150 Kč/kg v Praze i 200 Kč/kg. Možnost stočení medu do sklenic s etiketou s investorovým jménem a logem M.F.S. (cena 14 Kč sklenice).

2) Pasivní Investor - (vyplácení penězi) Medová farma med vykoupí za základní cenu 78 Kč za kilogram. Podle počtu včelstev, které má nakoupené investor a s ním spojení další investoři.

Tabulka výkupních cen - 1-4ks - 94kč ; 4-9ks - 95 ; 10ks - 96kč 

3) Aktivní investor s částečným odkupem - investor má možnost v libovolném poměru dát med do výkupu. (viz příklad)

Příklad - Investor si pronajme 5 včelstev farmě složí vratnou kauci ve výši 50.000 Kč na účet farmy.  Úroda bude 30 kg na včelstvo. Investor má tedy k dispozici 150 kg medu. Z toho 75 kg prodá zpět do farmy za 95 Kč, zbylých 75 sklenic prodá sám za 150 Kč/kg. Výnosy celkem budou tedy 18.375 Kč. Oproti tomu náklady za správu 10.000 Kč + za nadprodukci 25x60kč= 1.500kč + 1.050 Kč za sklenice s etiketami. Náklady celkem jsou tedy 12.550Kč. Zisk investora činí 5.825 Kč a to při investované částce 50.000 Kč dělá ziskovost 11,65%.

Při nezávazné objednávce vám zašleme na email kalkulátor ziskovosti a návrh smlouvy.

MÁTE ZÁJEM INVESTOVAT