INVESTICE DO NAŠICH VČEL

17.01.2020

Rozhodli jsme se více propojit naši farmu s lidmi, proto se nyní můžete podílet na provozu naší farmy i VY!
Vymysleli jsme pro vás možnost jak investovat do naší farmy tak, aby jste s námi mohli sdílet radost po povedené sezóně.

ZÁKLADNÍ INVESTICE                   1 VČELSTVO = 12.000 Kč

1 Včelstvo = kompletní úl se třemi nástavky plný včel (v sezóně až 50 tisíc jedinců).

Investor si včelstvo od nás pronajme a zaplatí farmě vratnou kauci 12.000kč za každé pronajaté včelstvo. Pronájmem získá investor podíl na produkci včelstva. Veškerý servis okolo včel poskytneme my. 

Za tento servis platí investor farmě jednou ročně poplatek 2.700 Kč za včelstvo. Další náklad vzniká investorovi při produkci nad 20kg za rok za každý kilogram navíc si farma účtuje 125kč. Více informací k nákladům naleznete v článku otázky/odpovědi. Nutno podotknout, že náklady jsou hrazeny až z výnosů tak, abychom více nezatěžovali investorovo konto.

Pro investory zajímavější část: VÝNOSY 

Investor nákupem úlů získává nárok na produkci včelstva v medu. Průměrné výnosy na včelstvo v ČR jsou okolo 25 kg za rok (v roce 2019 byl u nás průměr 43 kg, v roce 2020 byl 20kg a v roce 2021 byl průměr 22kg). Abychom rozložili riziko, rozhodli jsme se vyplácet všem investorům stejný obnos podle průměru celé naší farmy (Investorské včely a včely farmy). Riziko úhynu včelstva přes zimu bere na sebe farma. Průměrný výnos se tak počítá pouze z přezimovaných včelstev. 

VARIANTY VYPLÁCENÍ ODMĚN

1) Aktivní včelstvo - (vyplácení v medu) Investor dostane vyprodukovaný med k dispozici a může med prodat, spotřebovat, darovat nebo směnit za jiné zboží produkované farmou. Možnost stočení medu do sklenic s etiketou s investorovým jménem a logem M.F.S. (cena 14 Kč sklenice).

2) Pasivní včelstvo - (garantovaný výnos) Investor uhradí pronájem za včelstvo 2.700,-Kč a získá zpět za odkup medu 2.700,-Kč. K tomu výnos ve výši 3 kg medu ve sklenici s etiketou. Možnost směny medu za jiné zboží.

!!! Investor s více včelstvy si může určit, která včelstva budou aktivní nebo pasivní!!! 

Příklad: Investor si pronajme 5 včelstev. Rozhodne se, že 3 včelstva budou aktivní a 2 pasivní. Kauce je tedy 60.000Kč. Roční produkce bude například 30 kg. Průměrná cena na trhu se sklenicí je 190 Kč/kg.

Výnosy: 190x90=17.100,-Kč (výnosy z prodeje medu) + 5.400,-Kč (výnos za pasivní včelstva) + 6x190,-Kč (med za pasivní včelstva)

Náklad: 5x2.700=13.500,-Kč (pronájem včelstev) + 3x10x125=3.750,-Kč (nadprodukce) + 900,-Kč (sklenice)

VÝNOSY : 23.640,-Kč                                                                  

NÁKLADY : 18.150,-Kč

Zisk: 5.490Kč. Při investované částce 60.000,-Kč to je 9,15%.

Čím aktivnější (v odběru medu) investor je, tím vyšší je výnos.

Při nezávazné objednávce vám zašleme na email kalkulátor ziskovosti a návrh smlouvy.

MÁTE ZÁJEM INVESTOVAT