OTÁZKY A ODPOVĚDI

19.01.2020

1) Jakým způsobem je vytvořen vztah mezi investorem a farmou?

odpověď: Jedná se o smlouvu o pronájmu včelstva. Návrh smlouvy bude odeslán zájemci o investorské včely po vyplnění objednávky. 

2) Jakým způsobem bude možné odstoupit od smlouvy?

odpověď: odstoupit od smlouvy lze až po 12ti měsících pronájmu. Odstoupení od smlouvy je bez sankcí.

3) Je omezený počet včelstev k pronájmu?

odpověď: Nyní bude k dispozici 40 včelstev. Na každého investora bude omezený počet a to maximálně 5 kusů. Pokud se do konce února nenaplní strop, zbylá včelstva budou nabídnuta již aktivním investorům a to od největšího investora. Na podzim 2020 budeme přidávat dalších 100 včelstev k pronájmu. Stávající investoři budou mít přednost.

4) Co vše obnáší náklady Medové farmy Svitavy?

Práce: Včelařská sezóna začíná nakrmením včelstev v srpnu a v září. Každé včelstvo je nakrmeno 33 litry roztoku vody a cukru (22 kg cukru). Na podzim nastává období léčení, které v tomto období probíhá 3-4x. V lednu jsou vzorky odeslány do laboratoří. V případě, kdy jsou výsledky špatné, jsou včelstva přeléčena i v únoru. V březnu probíhá jarní prohlídka. Koncem dubna se včely rozšiřují o medník a v úspěšné sezóně o dva medníky. Červen a červenec jsou měsíci pro  vytáčení medu, kde po jeho vytočení je včelařská sezóna ukončena. Tyto práce máme ohodnoceny cenou 2.000kč za rok.

Údržba: amortizace úlu 320 Kč/rok, likvidace starých rámků a vkládání nových, udržování mladých produktivních královen ve včelstvech.

5) Co se stane když včelstvo uhyne nebo bude ukradeno?

odpověď: Investor fyzicky nevlastní konkrétní včelstvo. Úhyny a krádeže jdou tedy na vrub farmy. Jediné riziko, které ohrožuje výnos investora je počasí a následná neúroda.

6) Co musím udělat, abych měl lepší výkupní cenu?

odpověď: Výkupní ceny se zvyšují počtem pronajatých včelstev od Investora.

7) Kdy mohu očekávat první výnosy?

odpověď: Medové výnosy budou vypláceny v období září/říjen. Hotovostní výnosy v listopadu každého roku.

8) Co když budou náklady vyšší než výnosy?

odpověď: Farma nebude po investorech náklady požadovat v roce, kdy k takovému faktu dojde. Tato situace může nastat u pasivních investorů a velmi špatné sezóny (15 kg na včelstvo). Zatím se nám tato skutečnost nikdy nestala. Na druhou stranu špatná úroda zvedá cenu medu na trhu a v této sezóně by bylo výhodné pro investora být aktivní a inkasovat med.

9) Jak pronajmout investorské včely?

odpověď: Na konci této stránky pomocí "kliknout zde". Odkaz vás přesměruje přímo na nákup investorských včel. Lze nakoupit také přes Internetový obchod v rubrice včely. ¨

10) Jaká je kvalita medu?

odpověď: Do medu se nic nepřimíchává a je zpracováván šetrným způsobem tak aby nebyla poškozena struktura medu. Jednou ročně med posíláme na vyšetření přítomnosti reziduí. Na žádost farma investorovi vyšetření předloží.


Chcete Investovat?