Apivital těsto 2,5 Kg

APIVITAL® těsto

Těsto pro včely APIVITAL® je tvořeno přesycenou cukernou hmotou z velmi jemných mikrokrystalů sacharózy, které jsou velké cca 1/100mm. Tyto krystaly jsou od sebe vzájemně odděleny tekutou fází, která zabraňuje srůstání krystalů.

APIVITAL® těsto se využívá především:

  • při doplňování zásob v předjaří (podněcování)
  • při tvorbě oddělků
  • pro přikrmování v bezsnůškovém období
  • při časném zimním krmení

Jarní podněcování, tvorba oddělků, krmení v bezsnůškovém období a zimní krmení kladou každé zcela odlišné nároky na použití včelích krmiv.
S našimi produkty APIVITAL® sirup a APIVITAL® těsto získáte vynikající výrobky vhodné pro každou Vaši potřebu krmení včel.

Tabulka porovnává vhodnost použití tekutého krmiva a cukrového krmného těsta v různých fázích včelařova roku:

POUŽITÍ APIVITAL®
sirup APIVITAL®
těsto
JARNÍ PODNĚCOVÁNÍ
TVORBA ODDĚLKŮ
KRMENÍ VE SNŮŠKOVÝCH MEZERÁCH
ČASNÉ ZIMNÍ KRMENÍ
POZDNÍ ZIMNÍ KRMENÍ

- ideální
- vhodné
- méně vhodné

139,00 Kč